ANALIZA I OPTYMALIZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH

Home » Analiza i optymalizacja procesów biznesowych

Wzrost i rozwój organizacji oraz dynamiczne zmiany zachodzące w jej otoczeniu, generują potrzebę wprowadzania nowych, bardziej efektywnych metod porządkowania i zarządzania działalnością organizacji.

W związku z potrzebą uporządkowania i ustanowienia mechanizmów działania proponujemy usługę konsultacyjną mającą na celu analizę i optymalizację procesów biznesowych. Celem usługi jest przeprowadzenie organizacji z dzisiejszego stanu procesów do ich usprawnionej i zautomatyzowanej wersji 2.0.

PLAN WDROŻENIA

Plan usługi analizy i usprawnienia procesów

Architektura procesów

W pierwszym kroku usługi identyfikujemy procesy w Państwa organizacji, weryfikujemy ich kompletność i określamy powiązania pomiędzy procesami. Sam pierwszy krok pozwala pozyskać wartościowe wnioski dzięki ujrzeniu organizacji z lotu ptaka dzięki utworzonej przez nas mapie procesów.

Modelowanie procesów

W kroku modelowania procesów bierzemy na warsztat wybrane procesy i analizujemy je szczegółowo. Preferujemy ścieżkę przedstawioną na powyższym diagramie, tj.:

 1. Analiza dokumentacji — prosimy o wszelką dokumentację obecnych działań organizacji jak i informacje o systemach informatycznych.
 2. Wywiad z interesariuszami — Przeprowadzamy wywiad z osobami merytorycznymi, kierownikami i innymi zainteresowanymi procesem w organizacji.
 3. Proces AS-IS — Modelujemy i weryfikujemy wspólnie stan obecny procesu w organizacji. Jeden z najważniejszych kroków w usłudze. Jego dokładne przeprowadzenie pozwala uniknąć późniejszych kosztownych zmian.
 4. Proces TO-BE — Analizujemy proces AS-IS i na jego podstawie rekomendujemy jakie zmiany usprawnią organizację. Po akceptacji rekomendacji tworzymy nową wersję już usprawnionego procesu.
 5. Raport procesu — Każdy przeanalizowany proces posiada dokumentację każdego kroku w procesie oraz model BPMN w narzędziu Enterprise Architect, Camunda modeler bądź innym wybranym przez Państwa.

Raport i rekomendacje

Po wykonanej pracy zbieramy jej wyniki w całość i tworzymy kompleksowy raport podsumowujący. Zawiera on zebrane wszystkie analizowane procesy, zebrane i pogrupowane rekomendacje dla usprawnień procesów oraz wspólnie wypracowane wnioski pozwalające usprawnić całą organizację.

Co Dalej?

Oczywiście w dalszym etapie nie zostawimy Was samych. Na tym etapie pozostawiamy wybór — wdrożenie rekomendacji we własnym zakresie lub skorzystanie z naszej pomocy.

W przypadku wyboru naszego wsparcia zapewniamy przygotowanie projektu i jego poprowadzenie przez naszego Kierownika projektu oraz specjalistów. Zapewnimy:

 • Określimy zakres, czas i budżet projektu oraz szczegółowy harmonogram.
 • Określimy rentowność projektu.
 • Dopilnujemy, aby nowy proces został przetestowany na małą skalę, aby zidentyfikować i rozwiązać wszelkie problemy przed wdrożeniem na pełną skalę.
 • Wdrożymy monitorowanie wydajności nowego procesu i wprowadzanie ulepszeń w razie potrzeby.

Ponadto procesy TO-BE zawierają rekomendowane optymalizacje typu:

 • Wdrożenie systemu informatycznego cyfryzującego proces.
 • Przygotowanie automatyzacji, która pozwoli na szybsze i bezbłędne wykonywanie do tej pory manualnie wykonywanych zadań.
 • Odkryjemy potrzebę zebrania i wizualizacji wartościowych danych, które są zbierane w trakcie procesu.
 • Zauważymy wartość w zaimplementowaniu narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji wspieranych przez zaawansowane algorytmy Machine / Deep Learning (znane szerzej jako sztuczna inteligencja).

Mamy doświadczenie we współpracy z firmami wdrażającymi powyższe rozwiązania. Zorganizujemy wsparcie naszych partnerów oraz będziemy nadzorować jakość wykonywanych prac, do momentu, w którym Wasza organizacja osiągnie wszystkie korzyści.

Przedstawiony opis usługi jest naszą propozycją. W zależności od Państwa potrzeb będziemy go modyfikować, aby jak najlepiej spełnić Państwa potrzeby. 

Zapraszamy do kontaktu