ZARZĄDZANIE PROCESAMI I USŁUGAMI

Poznaj swoją organizację i wejdź z nią na wyższy poziom zaawansowania i informatyzacji

Home » ZARZĄDZANIE PROCESAMI I USŁUGAMI

Dobrze zorganizowane i poukładane procesy wraz z przeprowadzoną transformacją cyfrową organizacji gwarantują wyższy poziom świadczonych usług dla klienta. Na bazie wielu wdrożeń opracowaliśmy autorską metodykę pracy, która krok po kroku wznosi organizację na wyższy poziom.

Istotnym elementem wpływającym na prace organizacji jest brak zdefiniowanych procesów lub praca na nieodpowiednio zdefiniowanych procesach. Analiza stanu obecnego organizacji pozwoli zaplanować najefektywniejszy sposób poprawy działalności praktycznie w każdym obszarze – od struktury organizacyjnej po wdrożenie nowych systemów informatycznych bądź ustalenie zakresu zmian dla obecnych. W efekcie końcowym powstają procesy i usługi w stanie docelowym, ale przede wszystkim organizacja uzyskuje wiedzę i narzędzia, podnosząc tym samym poziom dojrzałości procesowej.

USŁUGI KONSULTACYJNE

NASZE SZKOLENIA

Programy szkoleniowe w zakresie procesów i usług przede wszystkim przygotowują kadrę zarządzającą oraz pracowników na wzrost dojrzałości procesowej organizacji.