PRINCE2® 6th Edition

Uzyskaj jeden z najbardziej rozpoznawalnych certyfikatów zarządzania projektami na świecie

Home » PRINCE2

PRojects IN Controlled Enviroment – Projekty w Kontrolowanym Środowisku. Rozwinięcie skrótu nazwy jednej z najpopularniejszych metodyk zarządzania projektami stanowi zarazem jej doskonałą charakterystykę. Prowadząc projekt zgodnie z metodyką PRINCE2® prowadzimy go przede wszystkim w sposób kontrolowany. PRINCE2® jest obecnie standardem zarządzania projektami zarówno w Europie, jak i w Polsce.

Prawidłowo wdrożona jest precyzyjnym, ale lekkim i zwinnym podejściem, które pozwala efektywnie realizować projekty wielu rodzajów, różnej skali i w nieograniczonej ilości branż.

NASZE SZKOLENIA

Nasze kursy kończą się akredytowanymi egzaminami potwierdzających kompetencje kierownika projektu. Kandydaci otrzymują rozpoznawany na całym świecie certyfikat. Ścieżka certyfikacji obejmuje dwa szkolenia – poziom Foundation oraz Practitioner. Warunkiem przystąpienia do kursu na poziomie Practitioner jest posiadanie certyfikatu PRINCE2® Foundation.

PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem towarowym AXELOS Limited, używanym za zgodą AXELOS Limited. The Swirl logo™ jest znakiem towarowym AXELOS Limited, używanym za zgodą AXELOS Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.