BADANIE DOJRZAŁOŚCI PROJEKTOWEJ ORGANIZACJI

Home » Badanie dojrzałości projektowej organizacji

Przedstawiamy program z zakresu analizy dojrzałości projektowej w Państwa Organizacji, która skupia się przede wszystkim na analizie stosowanych standardów i dobrych praktyk oraz wskazania obszarów usprawnień.

PLAN WDROŻENIA

Program badania dojrzałości projektowej

Program badania dojrzałości projektowej zawiera:

  1. Analiza ilościowa –  badanie dojrzałości projektowej na podstawie modelu P3M3 w formie ankiety dla dowolnej ilości osób w organizacji.
  2. Analiza jakościowa – oparta o analizę dokumentacji projektowej, wywiady, analizę środowiska IT.
  3. Raport z badania + prezentacja – raport zawierający rekomendację usprawnień zaprezentowane podczas telekonferencji lub spotkania stacjonarnego.

Przedstawiony opis usługi jest naszą propozycją. W zależności od Państwa potrzeb będziemy go modyfikować, aby jak najlepiej spełnić Państwa potrzeby. 

Zapraszamy do kontaktu