BUDOWANIE WYMAGAŃ DLA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Home » Budowanie wymagań dla systemów informatycznych

Usługa konsultacyjna mająca na celu zidentyfikowanie narzędzi informatycznych, które usprawnią Państwa organizację. Następnie pomożemy Państwu przejść proces wdrożenia narzędzia od analizy potrzeb do weryfikacji korzyści z wdrożonego narzędzia w Państwa organizacji.

Program usługi jest programem autorskim firmy GrupaPM, wynikającym z doświadczeń w realizacji podobnych usług. Doświadczenie wspierane jest międzynarodowymi standardami zarządczymi takimi jak BPMN (Business ProcessModeling Notation), UML (Unified Modeling Language), Data Driven Design.

Oferujemy budowanie wymagań systemów informatycznych:

 • Do zarządzania projektami
 • Do zarządzania portfelem projektów
 • Workflow (Obieg dokumentów)
 • ERP (Enterprise Resource Planning / Planowanie zasobów przedsiębiorstwa)
 • CRM (Customer Relationship Management / Zarządzanie relacjami z aktualnymi i potencjalnymi klientami)
 • AI / Machine Learning
 • Szyte na miarę potrzeb (custom)

PLAN WDROŻENIA

 1. Wywiad z kluczowymi interesariuszami
 2. Analiza procesów biznesowych
  • Mapa procesowa organizacji
  • Aktualizacja bieżących procesów biznesowych
  • Modelowanie nowych procesów biznesowych
  • Identyfikacja potencjalnych automatyzacji
 3. Modelowanie struktury przetwarzanych przez system informatyczny danych
 4. Przygotowanie kompletnej dokumentacji wymagań biznesowych, funkcjonalnych i jakościowych dla systemu
 5. Organizacja prezentacji potencjalnych systemów / postępowania przetargowego / dialogów technicznych
 6. Analiza i rekomendacja wyboru właściwego systemu informatycznego
 7. Wsparcie na etapie wdrożenia systemu
 8. Analiza korzyści z wdrożenia

Przedstawiony opis usługi jest naszą propozycją. W zależności od Państwa potrzeb będziemy go modyfikować, aby jak najlepiej spełnić Państwa potrzeby. 

Zapraszamy do kontaktu