INICJOWANIE PROJEKTU 4h

Home » Inicjowanie projektu 4h

Podstawowe szkolenie dotyczące inicjowania projektu. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, dlaczego proces inicjowania jest tak ważny w zarządzaniu projektem, zobaczą jakie kroki warto wykonać zanim oficjalnie przystąpi się do realizacji projektu oraz dowiedzą się kto w tej początkowej fazie powinien być zaangażowany w projekt. 

OPIS SZKOLENIA

Inicjowanie projektu pozwala organizacji, jeszcze przed zaangażowaniem się w znaczne wydatki, zrozumieć jakie zadania należy wykonać w celu dostarczenia produktu projektu.  

Inicjowanie projektu ma na celu stworzenie podstaw dla pomyślnego zrealizowania projektu. Przede wszystkim wszystkie strony, aby mogły się zaangażować w projektu, muszą mieć jasne wyobrażenie tego, co zamierza się osiągnąć w projekcie, dlaczego jest to potrzebne, jak ten rezultat ma być osiągnięty oraz jakie są ich obowiązki. 

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI

 • Identyfikować cele projektu i określać wymagania projektowe 
 • Tworzyć dokumentację niezbędną do prawidłowego zainicjowania projektu 
 • Przygotować się do przeprowadzenia warsztatu inicjowania projektu 

PROGRAM SZKOLENIA

 • Uzasadnienie biznesowe – powody realizacji projektu i oczekiwane korzyści 
 • Zakres prac do wykonania 
 • Produkt projektu – jak, kiedy i jakim kosztem 
 • Ważne decyzje – kto je podejmuje 
 • Jakość 
 • Ryzyko 
 • Monitorowanie i kontrolowanie postępów – ustalenie metod 
 • Komunikacja – kogo należy informować, w jakiej formie i w jakim terminie 

Przedstawiony program szkolenia jest naszą propozycją. W zależności od Państwa potrzeb możemy go zmodyfikować, rozszerzyć lub połączyć z innymi oferowanymi przez nas programami szkoleniowymi.

Zapraszamy do kontaktu