NARZĘDZIA IT W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

Home » Narzędzia IT w zarządzaniu projektami

Celem szkolenia jest poznanie zasad i zakresu efektywnego wykorzystania oprogramowania do wsparcia różnych obszarów zarządzania projektami – od definiowania założeń projektu, przez planowanie zakresu, analizę działań i zasobów, analizę finansową projektu, kończąc na monitorowaniu i raportowaniu stanu projektu.

OPIS SZKOLENIA

Kurs jest realizowany na zasadzie interaktywnych warsztatów opartych o studium przypadku, na podstawie którego uczestnicy poznają kolejne wspomagające funkcje różnego typu oprogramowania.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż zakres szkolenia nie ogranicza się do przedstawienia kolejnych funkcji oprogramowania a łączy w sobie elementy zarządzania projektami z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, co pozwala na efektywne i metodyczne wykorzystanie narzędzi w praktyce.

Trenerami są kierownicy projektów, którzy na potrzeby realizowanych projektów wykorzystują szereg narzędzi informatycznych, zwykle dostosowując ich stosowanie do charakteru projektów oraz potrzeb i możliwości uczestników np. MS Project, Monday, Trello, Asana, Jira i inne.

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI

 • Efektywnie wykorzystywać narzędzia informatyczne do wsparcia wybranych obszarów zarządzania projektem
 • Wykorzystać oprogramowanie do stworzenia harmonogramu projektu zawierającego wszystkie istotne z punktu widzenia kontroli i bezpieczeństwa projektu elementy
 • Wykorzystać oprogramowanie do przeprowadzenia analizy dostępności zasobów na różnych etapach projektu
 • Wykorzystywać podczas pracy grupowej tworząc harmonogramy różnych poziomów, korzystające ze wspólnej puli zasobów
 • Wykorzystywać oprogramowanie do monitorowania stanu projektu
 • Zaangażować zespół projektowy do samodzielnego planowania zwinnego projektu oraz obiektywnej oceny postępów zespołu w projekcie

PROGRAM SZKOLENIA

 • Narzędzia IT wspierające przygotowanie projektu
 • Organizacja projektu
 • Harmonogramowanie projektu
 • Określanie zakresu
 • Relacje między zadaniami
 • Szacowanie
 • Ścieżka krytyczna w projekcie
 • Metody monitorowania projektu (plan obecny, plan bazowy)
 • Zasoby w projekcie – alokacja
 • Zlecanie zadań
 • Budżet projektu
 • Monitorowanie i raportowanie stanu projektu
 • Planowanie projektu w metodyce zwinnej
 • Retrospektywa
 • Integracje z systemami

Przedstawiony program szkolenia jest naszą propozycją. W zależności od Państwa potrzeb możemy go zmodyfikować, rozszerzyć lub połączyć z innymi oferowanymi przez nas programami szkoleniowymi.

Zapraszamy do kontaktu