PLANOWANIE PROJEKTU 4h

Home » Planowanie projektu 4h

Podstawowe szkolenie z zakresu planowania i harmonogramowania projektu. Podczas tego szkolenia uczestnicy będą mieli okazję poznać różne techniki i narzędzia, które pomogą im w tworzeniu realistycznych planów i harmonogramów projektów, zapobieganiu opóźnieniom i wykorzystywaniu zasobów w sposób efektywny. 

OPIS SZKOLENIA

Plany stanowią podstawową część informacji niezbędnych w każdym projekcie. Bez planu niemożliwa jest kontrola. Wiele osób uważa, że plan to jedynie wykres przedstawiający czas trwania poszczególnych czynności. Dobry plan projektu określa nie tylko harmonogram, ale także co, jak i przez kogo zostanie wytworzone.  

Słabo zaplanowane projekty są powodem frustracji, marnotrawstwa (czasu, pieniędzy) i przeróbek. Dlatego niezbędne jest przeznaczenie wystarczającej ilości czasu na sam proces planowania. 

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI

 • Stworzyć plan projektu rozumiejąc rolę planowania w skutecznym zarządzaniu projektami 
 • Priorytetyzować i szacować działania niezbędne do realizacji projektu 
 • Stworzyć harmonogram projektu 

PROGRAM SZKOLENIA

 • Produkty projektu 
 • Struktura podziału produktów 
 • Diagram następstw produktów 
 • Kamienie milowe i punkty kontrolne 
 • Plan projektu 
 • Podział projektu na etapy 
 • Przydzielanie zasobów i technika priorytetyzację zadań 
 • Techniki harmonogramowania projektu (wykres Gantta, ścieżka krytyczna, arkusz kalkulacyjny) 

Przedstawiony program szkolenia jest naszą propozycją. W zależności od Państwa potrzeb możemy go zmodyfikować, rozszerzyć lub połączyć z innymi oferowanymi przez nas programami szkoleniowymi.

Zapraszamy do kontaktu