PRINCE2® FOUNDATION – 6TH EDITION

Home » PRINCE2® Foundation

Akredytowane szkolenie PRINCE2® Foundation przygotowuje do roli świadomych członków zespołów projektowych w przedsięwzięciach realizowanych zgodnie z metodyką PRINCE2®.

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie zakresem obejmuje całość zagadnień przygotowujących do egzaminu na poziomie Foundation.

PRINCE2® jako oparte na procesach podejście do zarządzania projektami dostarcza łatwo dopasowywaną i skalowalną metodykę zarządzania wszelkiego rodzaju projektami. Metodyka ta jest standardem zarządzania projektami w Wielkiej Brytanii a ciągły międzynarodowy rozwój egzaminów, szkoleń i materiałów szkoleniowych dotyczących PRINCE2® przyczynia się znacząco do uznania tej metodyki za międzynarodowy standard.

Uczestnicy, którzy pomyślnie zdadzą egzamin otrzymają rozpoznawany i uznawany na całym świecie certyfikat wystawiony przez organizację akredytującą AXELOS. Certyfikat gwarantuje, że jego posiadacz ma usystematyzowaną wiedzę nt. zarządzania projektami.

Uczestnicy podczas szkolenia zapoznają się z zasadami, procesami oraz tematami stanowiącymi elementy tej metodyki. Biorą udział w ćwiczeniach oraz rozwiązują przykładowe egzaminy na poziomie Foundation.

W trakcie szkolenia nabywają wiedzę niezbędną do uczestniczenia w projektach zarządzanych zgodnie z metodyką i dobrymi praktykami. Poznają zależności między poszczególnymi elementami metodyki oraz uczą się właściwie wykorzystywać je w codziennej pracy.

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ ZNAĆ

 • Sposób kierowania projektem w oparciu o metodykę PRINCE2®
 • Techniki i narzędzia stosowane w projektach realizowanych zgodnie z metodyką
 • Schemat podejmowania decyzji w projekcie
 • Metody zarządzania ryzykiem zarówno biznesowym jak i projektowym

PROGRAM SZKOLENIA

 • Wprowadzenie do metodyki PRINCE2®
 • Proces przygotowanie projektu
 • Temat organizacja
 • Temat uzasadnienie biznesowe
 • Temat jakość
 • Proces zarządzanie strategiczne projektem
 • Proces inicjowanie projektu
 • Temat plany
 • Temat postępy
 • Temat ryzyko
 • Proces sterowanie etapem
 • Proces zarządzanie dostarczaniem produktów
 • Temat zmiana
 • Proces zarządzanie końcem etapu
 • Proces zamykanie projektu
 • Omówienie przykładowych egzaminów PRINCE2® Foundation

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY

 • 3-dniowe szkolenie prowadzone przez akredytowanego trenera
 • Akredytowany egzamin (w formule on-line w wybranym przez kandydata terminie)
 • E-book „PRINCE2®-skuteczne zarządzanie projektami”
 • Materiały szkoleniowe – przygotowane przez nas, które pomogą w przygotowaniu się do egzaminu
 • Pismo potwierdzające ukończenie szkolenia
 • (Po zaliczeniu egzaminu) elektroniczny certyfikat PRINCE2® Foundation

Jeżeli jesteś zainteresowany(-a) przeprowadzeniem szkolenia certyfikującego PRINCE2® Foundation w swojej firmie, skontaktuj się z nami – przygotujemy indywidualną ofertę.

PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem towarowym AXELOS Limited, używanym za zgodą AXELOS Limited. The Swirl logo™ jest znakiem towarowym AXELOS Limited, używanym za zgodą AXELOS Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zapytaj o szczegóły

NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLEŃ OTWARTYCH

Szkolenie online 21-23.03.2023