PRINCE2® PRACTITIONER – 6TH EDITION

Home » PRINCE2 Practitioner

Akredytowane Szkolenie PRINCE2® Practitioner przygotowuje do egzaminu na drugi, wyższy poziom certyfikacji. Precyzuje i w szczegółach omawia techniki i komponenty metodyki, których najczęściej dotyczą pytania egzaminacyjne.

OPIS SZKOLENIA

Jeśli jesteś Project Managerem, jeśli ukończyłeś kurs PRINCE2® na poziomie Foundation, poznałeś metodykę, ale wydaje Ci się, że jest nazbyt sformalizowana, chcesz zastosować jednolite podejście do projektu w swojej firmie – szkolenie PRINCE2® Practitioner pokaże jak w rzeczywistości zastosować zasady i reguły opisane w „biblii PM” jakim jest podręcznik „PRINCE2® – Skuteczne zarządzanie projektami”.

Certyfikat na poziomie Practitioner potwierdza, że jego posiadacz zna i rozumie metodykę oraz potrafi zastosować pryncypia, tematy i procesy w realnie prowadzonych projektach.

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI

 • Wykorzystywać techniki i narzędzia stosowane w projektach realizowanych zgodnie z metodyką
 • Z powodzeniem realizować projekty
 • Efektywnie zarządzać ryzykiem zarówno biznesowym jak i projektowym
 • Ograniczyć liczbę projektów opóźnionych lub/i z przekroczonym budżetem
 • Dostosować metodykę PRINCE2® do określonych sytuacji w projekcie

Szkolenie realizowane jest w formie dwudniowych intensywnych warsztatów. Odtwarzane jest symulowane środowisko projektowe i na podstawie studium przypadku uczestnicy mają okazję zastosować metodykę PRINCE2® w realiach biznesu. Warsztat przygotowuje uczestników do roli świadomych członków zespołów projektowych w przedsięwzięciach realizowanych zgodnie z metodyką.

PROGRAM SZKOLENIA

 • Powtórzenie zależności w modelu procesów PRINCE2®
 • Procesy przygotowanie projektu i założenia projektu
 • Praca z uzasadnieniem biznesowym
 • Tworzenie zespołu zarządzania projektem oraz strategii zarządzania komunikacją
 • Etap inicjowania projektu
 • Technika planowania opartego na produktach
 • Ścieżka audytu jakości, rejestr jakości, rejestr ryzyk
 • Zarządzanie końcem etapu
 • Opis produktu końcowego projektu
 • Zagadnienia i budżety
 • Temat zmiana
 • Grupa zadań i zarządzanie dostarczaniem produktów
 • Raporty
 • Zamykanie projektu
 • Produkty zarządcze
 • Omówienie przykładowego egzaminu PRINCE2® Practitioner

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY

 • 2-dniowe szkolenie (w formie warsztatów) prowadzone przez akredytowanego trenera
 • Akredytowany egzamin (w formule on-line w wybranym przez kandydata terminie)
 • Materiały szkoleniowe – przygotowane przez nas, które pomogą w przygotowaniu się do egzaminu
 • Pismo potwierdzające ukończenie szkolenia
 • (Po zaliczeniu egzaminu) elektroniczny certyfikat PRINCE2® Practitioner

Ważne
Przystępując do egzaminu kandydat może mieć oryginalną książkę (jedynie w wersji papierowej!) „PRINCE2®-skuteczne zarządzanie projektami”. Można ją zakupić indywidualnie lub za naszym pośrednictwem (dodatkowy koszt ok 400zł).

Jeżeli jesteś zainteresowany(-a) przeprowadzeniem szkolenia certyfikującego PRINCE2® Practitioner w swojej firmie, skontaktuj się z nami – przygotujemy indywidualną ofertę.

PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem towarowym AXELOS Limited, używanym za zgodą AXELOS Limited. The Swirl logo™ jest znakiem towarowym AXELOS Limited, używanym za zgodą AXELOS Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.