ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
I PODEJMOWANIE DECYZJI

Home » Problem Solving & Decision Making

Dzięki treningowi będziesz podejmować lepsze decyzje w złożonym środowisku oraz angażować interesariuszy do wspierania Twoich inicjatyw.

OPIS SZKOLENIA

Świat staje się coraz bardziej złożony i zmienny, a środowiska pracy współzależne. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji staje się tym samym jeszcze większym wyzwaniem niż dotychczas.

Wobec olbrzymiej ilości informacji, do których mamy dostęp, kluczową rolę odgrywa umiejętność ich oceny pod względem istotności oraz wiarygodności – oddzielania informacyjnego „ziarna od plew”. Samo racjonalne wykorzystanie narzędzi i algorytmów w rozwiązywaniu problemów nie jest już wystarczające.

Koniecznością staje się zrozumienie potrzeb i umiejętne angażowanie interesariuszy, na których będzie miało wpływ rozwiązanie. To oni mogą skutecznie wesprzeć Twoją inicjatywę lub ją zablokować, niezależnie od korzyści, jakie mogłaby przynieść.

Dlatego szkolenie „Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji” łączy w sobie aspekty procesowe i narzędziowe oraz „miękkie” – psychologiczne. Na zajęciach poznasz nowoczesne ujęcie procesu rozwiązywania problemów, uwzględniające m.in. gromadzenie i selekcję informacji oraz zarządzanie środowiskiem problemu. W każdym z etapów przećwiczysz praktyczne narzędzia, z wykorzystaniem biznesowych case studies. Będziesz miał okazję oswoić się z sytuacjami złożoności i nieokreśloności, rozwiniesz dociekliwość, kreatywność i siłę wpływu. Poznasz swój styl podejmowania decyzji i zdefiniujesz, co warto zmienić w swoich postawach i zachowaniach, żeby skutecznie rozwiązywać problemy.

Poszczególne elementy szkolenia zostały skomponowane tak, aby zmaksymalizować ostateczny efekt w postaci wyższej jakości podejmowanych decyzji.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili

 • Precyzyjnie opisywać co jest problemem, co jest przyczyną, co skutkiem, a co oceną.
 • Określić, kto powinien być zaangażowany w rozwiązanie problemu i jak angażować interesariuszy.
 • Wyodrębnić prawdziwą przyczynę problemu oraz wygenerować kreatywne rozwiązania.
 • Podejmować i wdrażać decyzje – wybrać najlepszą alternatywę, zaprezentować ją oraz skutecznie wdrożyć w życie.
 • Korzystać z narzędzi analitycznych takich jak m.in.: mapa interesariuszy, analiza przyczyn 5 x why, diagram Ishikawy.
 • Wykorzystywać techniki kreatywne m.in.: technika kuli śnieżnej czy burza mózgów.
 • Stosować techniki oceny alternatyw np. diagram Pareto-Lorenza, analiza wielokryterialna, porównywanie parami

PROGRAM SZKOLENIA

 • Trzy style podejmowania decyzji.
 • 7 kroków w procesie Problem Solving & Decision Making.
 • Czym jest problem, a czym jego objawy?
 • Gromadzenie danych – jak wyselekcjonować istotne informacje?
 • Wybór właściwego problemu, którym należy się zająć – pułapki pójścia na skróty.
 • Interesariusze: ocena ich nastawienia do rozwiązania problemu i siły wpływu.
 • „Definicja problemu” – nie tak oczywista, jak się wydaje.
 • Analizowanie przyczyn problemu oraz identyfikowanie przyczyny źródłowej.
 • Projektowanie i wybór rozwiązań – jak wyjść poza utarte ścieżki i unikać pułapek?
 • Procesy podejmowania decyzji w praktyce.
 • Analiza alternatyw i wybór właściwej opcji.
 • Quick Wins jako sposób na uzyskanie wsparcia rozwiązania.
 • Jak postępować po wdrożeniu rozwiązania problemu? – co działa, co można poprawić, jak to zrobić.

Przedstawiony program szkolenia jest naszą propozycją. W zależności od Państwa potrzeb możemy go zmodyfikować, rozszerzyć lub połączyć z innymi oferowanymi przez nas programami szkoleniowymi.

Zapraszamy do kontaktu

Zapytaj o szczegóły

najbliższe terminy szkoleń OTWARTYCH

15-16.04.2024