RATOWANIE PROJEKTÓW ZAGROŻONYCH

Home » Ratowanie projektów zagrożonych

Usługa konsultacyjna mająca na celu naprawę projektu przez Konsultantów GrupyPM. Każdy projekt traktujemy indywidualnie, podczas etapu I przekażemy szacunkowy czas trwania i potencjalny sposób naprawy projektu.

W ramach ratowania projektów zagrożonych wspieramy również w wielu kwestiach około projektowych takich jak: negocjacje umów z dostawcami, przygotowanie dokumentacji wymagań informatycznych, reorganizacja biur projektowych, reorganizacja zarządzania portfelem projektów w organizacji.

PLAN WDROŻENIA

Cel usługi

 • Przywrócenie zagrożonego projektu na właściwe tory i opieka nad nim
 • Zbudowanie świadomości „co i kiedy” należy zrobić, aby odnieść sukces w problematycznym projekcie
 • Przekazanie wiedzy od doświadczonych kierowników projektu
 • Przedstawienie metody monitorowania projektów w biurze projektów (PMO)
 • Wypracowanie sposobu dostosowania miar i wskaźników do skali i specyfiki prowadzonego projektu

PROGRAM

ETAP 1

 1. Wywiady z kluczowymi interesariuszami projektu oraz członkami zespołu projektowego
 2. Weryfikacja dokumentacji projektowej
 3. Planowanie i przeprowadzanie oceny projektu zagrożonego
 4. Ocena statusu projektu

ETAP 2

 1. Przygotowanie planu naprawy
  • Strategie
  • Weryfikacja uzasadnienia biznesowego
  • Analiza ryzyka jako element planu naprawy
  • Określenie quick wins
  • Rekomendacje zmian
 2. Wdrożenie planu naprawy

ETAP 3

 1. Stabilizacja projektu i wnioski z doświadczeń
 2. System wczesnego ostrzegania projektów
 3. Proces zarządzania projektami zagrożonymi

Przedstawiony opis usługi jest naszą propozycją. W zależności od Państwa potrzeb będziemy go modyfikować, aby jak najlepiej spełnić Państwa potrzeby. 

Zapraszamy do kontaktu