TRANSFORMACJA CYFROWA ORGANIZACJI — PROJEKTOWANIE, PLANOWANIE I WDRAŻANIE

Home » Transformacja cyfrowa organizacji — Projektowanie, planowanie i wdrażanie

Usługa konsultacyjna mająca na celu dostosowanie organizacji do obecnego rozwoju oraz zwiększonej zdolności osiągania celów strategicznych.

Program konsultacji jest programem autorskim firmy GrupaPM, wynikającym z doświadczeń w realizacji podobnych usług. Doświadczenie wspierane jest międzynarodowymi standardami zarządczymi takimi jak MSP (Managing Succeful Program), CMM (Capability Maturity Model), BPMN (Business Process Modeling Notation), PRINCE2®.

PLAN WDROŻENIA

Cel usługi

Analiza istniejących procesów biznesowych i rekomendacja rozwiązań optymalizacyjnych w obszarze:

 • Procesów
 • Organizacji
 • Technologii
 • Informacji (przepływu danych)

PROGRAM

Program w swoich założeniach zakłada cykl aktywności obejmujący wskazane obszary merytoryczne podzielone na trzy następujące po sobie etapy działań.

Etapy działań w programie TCO

ETAP 1

 1. Analiza ilościowa – badanie dojrzałości procesowej obejmuje osoby zaangażowane w procesy na wszystkich poziomach w organizacji. Ankieta w trybie on-line
 2. Analiza jakościowa – oparta o analizę dokumentacji procesowej, wywiady, analizę środowiska IT
 3. Mapowanie i modelowanie procesów — wywiady z właścicielami procesów (proces Owner) oraz z kluczowymi aktorami procesów. Odwzorowanie stanu obecnego + poszukiwanie możliwości usprawnień
 4. Raport z badania + prezentacja – raport zawierający rekomendację usprawnień zaprezentowane podczas telekonferencji lub spotkania

ETAP 2

 1. Model docelowy organizacji – warsztat strategiczny – określenie wizji organizacji, przygotowanej do realizacji celów strategicznych, określenie luk i metod przejścia ze stanu ASIS do TOBE
 2. Modelowanie procesów TOBE – warsztaty obszarowe / grupy fokusowe – realizowane dla głównych obszarów organizacji (pozyskanie pracowników, sprzedaż, realizacja usługi, monitoring)
 3. Standardy i wymagania – prezentacja wypracowanych standardów, wymagań do narzędzi informatycznych, struktury organizacyjnej, przepływu informacji

ETAP 3

 1. Asysta podczas wdrażania standardów — wprowadzenie do praktyki uzgodnionych elementów metodyki i narzędzi. Wsparcie ekspertów podczas realizacji projektów pilotażowych.

Przedstawiony opis usługi jest naszą propozycją. W zależności od Państwa potrzeb będziemy go modyfikować, aby jak najlepiej spełnić Państwa potrzeby. 

Zapraszamy do kontaktu