UZASADNIENIE BIZNESOWE PROJEKTÓW / STUDIUM WYKONALNOŚCI

Home » Uzasadnienie biznesowe projektów / Studium wykonalności

Szkolenie przygotowuje osoby, które inicjują pomysły na zmianę w organizacji do inspirującego przedstawiania inicjatyw interesariuszom popartych merytoryczną i dokładną analizą.

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie prowadzone jest w dwóch częściach — teoretycznej i warsztatowej.

W części teoretycznej uczestnicy zapoznają się z najlepszymi praktykami przygotowywania uzasadnienia biznesowego dla projektu oraz poznają techniki przygotowywania studium wykonalności. Część warsztatowa będzie polegać na przygotowaniu uzasadnienia biznesowego projektu wraz ze studium wykonalności na realnym przykładzie z organizacji uczestników bądź, jeśli takich nie ma, zaproponujemy nasz przykład szkoleniowy.

Każdy z uczestników bądź grupa uczestników na ostatnim etapie szkolenia przedstawia wypracowaną podczas warsztatów prezentację uzasadnienia inicjatywy projektowej dla uczestników szkolenia pod czujnym okiem naszych trenerów.

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI

  • Przekształcić wizję zmiany w organizacji w metodycznie prowadzony projekt
  • Przygotować uzasadnienie biznesowe projektu
  • Przygotować studium wykonalności
  • Przygotować i przedstawić inicjatywę projektową

PROGRAM SZKOLENIA

  • Projekt — wprowadzenie
  • Portfel projektów
  • Inicjatywa projektowa
  • Studium wykonalności
  • Narzędzia do przygotowania inicjatywy projektowej
  • Prezentacja inicjatywy projektowej

Przedstawiony program szkolenia jest naszą propozycją. W zależności od Państwa potrzeb możemy go zmodyfikować, rozszerzyć lub połączyć z innymi oferowanymi przez nas programami szkoleniowymi.

Zapraszamy do kontaktu