WDRAŻANIE PROCESU ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Home » Wdrażanie procesu zarządzania portfelem

Dla organizacji, w których zadania (projekty, programy) realizowane w oparciu o tę samą pulę zasobów ludzkich wymagają planowania zaangażowania zasobów ludzkich i właściwej alokacji specjalistów uwzględniającej priorytet i charakter zadania i łączenia ich z kompetencjami i dostępnością zespołów. 

Rekomendowanym usprawnieniem koordynacji działań jest wdrożenia rozwiązania, które wesprze koordynację i zarządzanie portfelem realizowanych inicjatyw. Wdrożenie procesu zarządzania portfelem projektów umożliwi: 

 1. Dostarczanie aktualnej i wiarygodnej informacji zarządczej nt. statusu realizowanych projektów, programów i zadań 
 2. Optymalne planowanie wykorzystania zasobów w perspektywie krótko, średnio i długoterminowej
 3. Priorytetyzację portfela
 4. Skalowanie metody zarządzania projektem 

PLAN WDROŻENIA

Wdrożenie podzielone zostało na trzy etapy: 

 1. STANDARYZACJA. W ramach tego etapu konsultanci wraz z wybranymi pracownikami organizacji wypracują docelowy model zarządzania portfelem, który obejmie dostosowanie procesów projektowych, wypracowanie procesu zarządzania portfelem, ustalenie obiegu informacji oraz ról i obowiązków PMO. Jako rezultat tego etapu dokonany zostanie wybór narzędzia informatycznego wraz z wytycznymi jego dostosowania. 
 1. PILOTAŻ. Obejmie wdrożenie narzędzia IT oraz przeszkolenie zespołu realizującego procesy projektowe i zarządzania portfelem. W tym etapie ocenie zostaną poddane wszystkie realizowane projekty oraz wykonany zostanie cykl raportowania. Rezultatem tego etapu są ostateczne przebiegi procesów, wzorce dokumentacji projektowej, role uczestniczące w procesie oraz dostosowane narzędzie informatyczne. 
 1. WDROŻENIE. Wypracowane w poprzednich etapach standardy i narzędzia zostaną przekazane do eksploatacji, a uczestnicy procesów zostaną przeszkoleni w zakresie ich stosowania.

PRODUKTY

Produktami wdrożonej usługi będą:

 1. Ustalenie procesu zarządzania portfelem 
 2. Powołanie Biura Zarządzania Projektami, Programami i Portfelem (PMO) 
 3. Dostosowanie procesu realizacji projektów 
 4. Zbudowanie systemu oceny projektów (priorytety i skala) 
 5. Wdrożenie narzędzia IT wykorzystywanego do zarządzania portfelem 
 6. Przeszkolenie uczestników procesu 

Przedstawiony opis usługi jest naszą propozycją. W zależności od Państwa potrzeb będziemy go modyfikować, aby jak najlepiej spełnić Państwa potrzeby. 

Zapraszamy do kontaktu