ZARZĄDZANIE PROCESAMI

modelowanie procesów w BPMN

Home » Zarządzanie procesami

Przegląd systemów związanych z zarządzaniem procesami, diagnozowanie, mapowanie i mierzenie procesów biznesowych, sposoby standaryzacji i upraszczania pracy.

OPIS SZKOLENIA

Podczas dwudniowych warsztatów uczestnicy w oparciu o ćwiczenia, zadania grupowe i indywidualne, dyskusję oraz analizę studium przypadku poznają metody mapowania procesów. Zapoznają się ze stosowanymi wzorcami dokumentowania procesów i ich obrazowania, zaadaptują w praktyce zaproponowane symbole oznaczeń, narzędzie i techniki.

W trakcie szkolenia uczestnicy dokonują identyfikacji procesów, badają ich wejścia i wyjścia, punkty styku, identyfikują sposoby i metody komunikacji. Poznają różne podejścia w mapowaniu procesów w zależności od celów procesów. Poprzez analizę podobnych projektów oraz przykładów zarówno pozytywnych jak i negatywnych ćwiczą umiejętność podejmowania decyzji w kontekście definiowania kształtu procesu i jego przebiegu.

Prezentowane i analizowane są metody określania celów i wskaźników dla procesów. Ze względu na cel zespołu, jakim jest prowadzenie projektu wewnętrznego z zakresu mapowania, omawianie są kwestie sposobu realizacji takiego projektu, role w zespole mapującym procesy i współpraca powołanego zespołu z innymi osobami w organizacji.

Na szkoleniu uczestnicy poznają notację BPMN i stawiają pierwsze kroki w modelowaniu (np. Camunda, MS VISIO, Enterprise Architect).

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili

 • Identyfikować, nazywać i obrazować procesy
 • Tworzyć mapy procesów
 • Używać narzędzi, technik i notacji mapowania procesów
 • Analizować proces pod kątem jego efektywności, definiowania wskaźników, komunikacji w procesie i punktów styku z innymi procesami
 • Dokonywać oceny mapy procesu pod kątem przydatności i użyteczności
 • Rysować proste procesy w notacji BPMN

PROGRAM SZKOLENIA

 • Wprowadzenie do zarządzania procesami
 • Arkusze analityczne do identyfikowania procesu
 • Notacje i narzędzia mapowania procesów
 • Tworzenie mapy procesu (w notacji BPMN)
 • Optymalizacja procesu
 • Wdrażanie usprawnień
 • Definiowanie wskaźników, role, obowiązki i komunikacja
 • Wdrożenie mapy procesów i dobre praktyki

Przedstawiony program szkolenia jest naszą propozycją. W zależności od Państwa potrzeb możemy go zmodyfikować, rozszerzyć lub połączyć z innymi oferowanymi przez nas programami szkoleniowymi.

Zapraszamy do kontaktu