ZARZĄDZANIE USŁUGAMI INFORMATYCZNYMI — WDROŻENIE

Home » Zarządzanie Usługami Informatycznymi — wdrożenie

Dla organizacji doświadczających znacznego ilościowego i jakościowego wzrostu roli informatyzacji usług w utrzymaniu i rozwijaniu możliwości dostarczania produktów i usług dla klientów zewnętrznych i wewnętrznych Grupa PM stworzyła program — profesjonalizacji procesów zarządzania portfelem usług IT. Rekomendujemy wykorzystanie dobrych praktyk zarządzania usługami, oparte o międzynarodowe standardy.

MODEL USŁUGOWY

Jedną z podstaw podejścia opisywanego przez standardy, a stosowanego powszechnie na świecie, jest oparcie się o tzw. model usługowy, czyli cykl życia usługi, który określa wszystkie etapy jej funkcjonowania od strategii, przez projektowanie i wytwarzanie, po wdrożenie, utrzymanie operacyjne aż po ciągłą jej poprawę lub wycofanie.

W myśl modelu usługowego (opisanego Strategią Usług IT) jest dostarczanie klientom wewnętrznym i zewnętrznym usług wspieranych elektronicznie,  pomagających realizować ich cele przy zachowaniu racjonalności kosztowej.

Model usługowy definiuje produkty dostarczane przez usługi, realizujące zaprojektowane procesy biznesowe. Oznacza to, że zanim zostanie uruchomiona usługa wspierana przez systemy IT będzie ona opisana zestawem parametrów opisującą jej:

 1. Charakterystykę — wyzwalacz i produkt, proces realizacji (w modelu BPMN), powiązania z innymi usługami i procesami
 2. Uzasadnienie Informatyzacji
 3. Aspekty prawne świadczenia usługi
 4. Aspekty techniczne usługi
 5. Rekomendowany poziom dojrzałości informatycznej usługi zgodnie z przyjętymi standardami opisu elektronicznej usługi publicznej

Zestaw informacji pozwoli na efektywne kosztowo i przychodowo planowanie portfela usług, wdrożenie, utrzymanie, modyfikację lub utrzymanie. Sposób postępowania z usługami będzie opisana poprzez procesy; a obowiązki związane z zarządzaniem portfelem przypisane odpowiednim rolom.

PLAN WDROŻENIA

PROGRAM

 1. Wywiady z Zamawiającym: określenie potrzeb i oczekiwań kluczowych przedstawicieli obszaru IT oraz władz strategicznych Instytutu
 2. Analiza dokumentacji: analiza istniejącej dokumentacji, w tym umów utrzymaniowych, architektury systemów istniejących oraz planowanych do wdrożenia
 3. Propozycja rozwiązań dot. zastosowania dobrych praktyk IT
 4. Asysta przy dialogach technicznych z dostawcami systemu IT
 5. Konsultacje i wsparcie we wdrożeniu procesów

PRODUKTY

W ramach rekomendowanej usługi konsultacyjno-wdrożeniowej zostaną wypracowane i dostarczone następujące produkty:

 1. Strategia Usług (Strategia) –  dokument o charakterze strategicznym obejmujący podejścia zarządzania portfelem usług tj. zbiór zasad i wytycznych stosowanych dla osiągnięcia zdefiniowanych celów związanych z realizacją usług IT.
 2. Mapy procesów — zapisany w notacji BPMN przebieg działań obejmujących:
  • Strategiczne Planowanie Usług
  • Cykliczny przegląd portfela usług
  • Zgłoszenie lub modyfikację usługi
  • Zaprojektowanie usługi
  • Wdrożenie zmian w katalogu usług
  • Wycofanie usługi
  • Punkty styku
 3. Portfel usług IT (spis usług, opisanych kluczowymi wskaźnikami)
 4. Opis ról i funkcji pełnionych w procesach zarządzania usługami IT
 5. Wymagania funkcjonalne oraz pozafunkcjonalne dla systemu informatycznego wspierającego zarządzanie usługami IT

Przedstawiony opis usługi jest naszą propozycją. W zależności od Państwa potrzeb będziemy go modyfikować, aby jak najlepiej spełnić Państwa potrzeby. 

Zapraszamy do kontaktu