Zwinne zarządzanie projektami Agile

Home » Zwinne zarządzanie projektami Agile

Szkolenie Agile wyjaśnia użytkownikom podstawowe zasady zwinnej realizacji projektu, przy jednoczesnym zachowaniu skali, sprawności i zachowania wszelkich biznesowych aspektów.

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie Zwinne Zarządzanie Projektami Agile przygotowuje uczestników do pełnienia ról w projektach zarządzanych adaptacyjnie z wykorzystaniem zasad metodyki Agile i Scrum. Ta iteracyjna metodyka zarządzania projektami jest zaliczana do metodyk zwinnych. Rozwój produktu jest tutaj realizowany w trakcie krótkich faz zwanych sprintami. W trakcie warsztatów uczestnicy poznają model i założenia, role w zespole oraz zdarzenia i służące przedstawieniu postępów pracy.

Szkolenie prowadzone w formie sprintów pokazuje uczestnikom zasady pracy w ściśle określonych przedziałach czasowych tzw. timebox-ach, zarządzanie zakresem produktu i zakresem sprintu oraz znaczenie poszczególnych elementów – ról, zdarzeń i artefaktów. Przez dołączanie kolejnych elementów scruma uczestnicy mogą zaobserwować korzyści, jakie przynosi adaptacyjne zarządzanie podstawowymi aspektami projektu – zakresem, czasem, budżetem i jakością.

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI

 • Zastosować Agile w praktyce
 • Pełnić rolę świadomego członka zespołu projektu prowadzonego zwinnie
 • Dostarczać produkty o zakresie spełniającym wymagania biznesu

PROGRAM SZKOLENIA

 • Wprowadzenie
 • Warsztat – Sprint 1
 • Przebieg procesu iteracyjnego
 • Cykl życia projektu zwinnego
 • Role: Właściciel Produktu, Zespół Developerski, Scrum Master
 • Warsztat – Sprint 2
 • Agile na co dzień
 • Zarządzanie nieznanym zakresem
 • Przegląd Sprintu, retrospektywa Sprintu
 • Warsztat – Sprint 3
 • Narzędzia Scrum: tablica kanban, burndown chart
 • Definicja ukończenia
 • Warsztat – Sprint 4
 • Monitorowanie projektu Agile
 • Podsumowanie szkolenia

Przedstawiony program szkolenia jest naszą propozycją. W zależności od Państwa potrzeb możemy go zmodyfikować, rozszerzyć lub połączyć z innymi oferowanymi przez nas programami szkoleniowymi.

Zapraszamy do kontaktu