Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

czyli o co właściwie chodzi z tym problem solving & decision making?

rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji to kluczowe umiejętności zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. Dlaczego jest to aż takie ważne?

 1. Rozwiązywanie problemów pozwala rozwiązać trudności: w codziennym życiu i pracy często napotykamy na różne problemy, od prostych do skomplikowanych. Umiejętność rozwiązywania problemów pomaga nam znaleźć skuteczne rozwiązania, które pozwalają uniknąć frustracji i straty czasu.
 2. Podejmowanie decyzji to integralna część życia: każdego dnia musimy podejmować decyzje, od prostych wyborów kulinarnych po ważne decyzje zawodowe i życiowe. Umiejętność podejmowania trafnych decyzji pomaga osiągnąć cele i uniknąć błędów.
 3. Efektywność w pracy: w miejscu pracy pracownicy często muszą szybko i skutecznie rozwiązywać problemy oraz podejmować decyzje, które wpływają na wyniki firmy. Umiejętności te mogą przyczynić się do sukcesu zawodowego i wzrostu efektywności.
 4. Samorozwój: rozwijanie umiejętności związanych z rozwiązywaniem problemów i podejmowaniem decyzji pomaga w osobistym rozwoju. Może to poprawić naszą zdolność do radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem i podejmowania lepszych decyzji życiowych.
 5. Rozwój kreatywności: proces rozwiązywania problemów wymaga myślenia kreatywnego i eksplorowania różnych perspektyw. To może prowadzić do nowatorskich rozwiązań i pomysłów.
 6. Poprawa relacji interpersonalnych: umiejętność rozwiązywania konfliktów i podejmowania decyzji w grupie może zwiększyć efektywność współpracy i poprawić relacje z innymi ludźmi.
 7. Zarządzanie ryzykiem: w biznesie i życiu osobistym istnieje zawsze ryzyko. Umiejętność podejmowania decyzji opartych na analizie ryzyka może pomóc unikać niepotrzebnych strat.
 8. Osadzenie w kontekście/środowisku: zarówno rozwiązywanie problemów jak i podejmowanie decyzji wymagają analizy sytuacji i zrozumienia szerszego kontekstu. To pozwala podejmować bardziej trafne decyzje.

Umiejętności związane z rozwiązywaniem problemów i podejmowaniem decyzji są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w wielu dziedzinach życia. Pomagają one podejść do sytuacji z wyważeniem, kreatywnością i logicznym myśleniem, co może prowadzić do lepszych wyników i satysfakcji z osiągniętych celów.

Jak zatem można podejść do rozwiązywania problemów?

Kluczowe wydaje się być ustrukturyzowanie działań tak, by nie były one chaotyczne i pozwalały spojrzeć na wszelkie możliwe aspekty tematu.

To podejście jest powszechnie stosowane w biznesie i funkcjonuje właśnie pod nazwą Problem Solving & Decision Making (PSDM) czyli rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji. Systematyzuje ono podejście do problemu. Proponuje kolejność postępowania a także techniki, które warto wykorzystać dla rozwiązania problemu. Oparte jest na psychologicznych mechanizmach postrzegania i radzenia sobie z problemem.

Jack Sparrow w filmie Piraci z Karaibów zwykł mawiać, że „Problem nie jest problemem. Problemem jest Twoje podejście do problemu”.

Rozwiązywanie problemów, to podejmowanie decyzji i udzielanie odpowiedzi na pytania:

 • Co jest właściwie problemem?
 • Jak jest ważny?
 • Jak do niego podejść?
 • Kto się powinien nim zająć?
 • Jakie jest źródło i główna przyczyna?
 • Jakie mam alternatywy?
 • Która z nich jest najlepsza?

W tej sekwencji pytań i odpowiedzi nieustannie podejmujemy decyzje, aż do decyzji ostatecznej, która kończy proces myślenia i rozpoczyna proces działania. Powinniśmy się skupić na całym procesie, w trakcie którego zapadają nasze decyzje, na działaniach umysłu prowadzących do podjęcia decyzji – na myśleniu.

Proces rozwiązywania problemów
czyli 7 kroków, dzięki którym będziemy mogli podejmować bardziej przemyślane decyzje


WYBÓR WŁAŚCIWEGO PROBLEMU
Zrozum zanim zaczniesz rozwiązywać. Czasami podjęcie działań w celu rozwiązania niewłaściwego problemu jest gorsze niż wykonać nic.

DEFINICJA PROBLEMU Co, kto, gdzie, kiedy i jak. Czyli zanim zaczniesz szukać przyczyn upewnij się, że ty i twój zespół myślicie tak samo.

WSKAZANIE PRZYCZYN Praca detektywistyczna w poszukiwaniu przyczyny głównej. Nie daj się zwieść fałszywym tropom. Unikaj zbyt szybkiego stawiania diagnoz.

PROJEKTOWANIE I WYBÓR ROZWIĄZAŃ Uwolnij umysł, myśl kreatywnie a wybieraj w oparciu o twarde kryteria.

PLAN DZIAŁAŃ Dobry plan działań gwarantuje trwałą pozytywną zmianę, stanowi dobre podstawy do realizacji projektu zmiany po rozwiązaniu problemu.

WDROŻENIE ROZWIĄZANIA Nawet najlepszy plan działań trzeba wdrożyć w życie żeby móc obserwować jego faktyczne efekty.

NADZÓR I OCENA ROZWIĄZANIA Konieczne by sprawdzić czy wdrożenie przebiega zgodnie z planem i czy jego efekty są zgodne z oczekiwanymi. Ważne również z perspektywy zbierania doświadczeń pod przyszłe decyzje.

Uciekanie przed problemami tylko pogłębia dystans do rozwiązania. Najłatwiejsza droga do ucieczki od problemu to jego rozwiązanie. Czasami jednak zbyt szybkie podjęcie działań w celu rozwiązania źle wybranego problemu jest gorsze niż zaniechanie.

Jeśli chcesz zgłębić temat związany z rozwiązywaniem problemów i podejmowaniem decyzji zachęcam do udziału w szkoleniu, na którym prezentujemy szereg technik pomagających bliżej i głębiej przyjrzeć się każdemu z tych siedmiu kroków.

Spodobał Ci się nasz artykuł? Będzie nam miło jeśli udostępnisz go w swoim środowisku!

Zapraszamy również na nasz kanał na LinkedIn gdzie dzielimy się wiedzą z różnych obszarów naszej działalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *